Επενδύσεις - Διαχείριση Ακινήτων

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η εταιρία μας παρέχει στους πελάτες της ουσιώδης συμβουλές για την απόκτηση ή διάθεση ακινήτων. Η ομάδα των συνεργατών αναζητά συνεχώς επενδυτικές ευκαιρίες και έχει πρόσβαση σε σημαντικούς πωλητές και αγοραστές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η καλή διαχείριση ενός ακινήτου αναδεικνύει τη συνεργασία μεταξύ του ιδιοκτήτη ,του ενοικιαστή και των βοηθητικών μερών. Η Καμπουρίδης Δημήτριος & Συνεργάτες προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με σκοπό την ανάδειξη και μεγιστοποίηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας των ιδιοκτητών , αλλά και ικανοποίηση των ενοικιαστών – επενδυτών.