Ανακαινίσεις Χώρων

 

Η εταιρεία μας δύναται να προσφέρει συμβουλές και λύσεις σε κατασκευαστικά θέματα σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες Μηχανικούς( Αρχιτέκτονες, πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Ηλεκτρολόγους- Μηχανολόγους Μηχανικούς) . Παρέχουμε υπηρεσίες μελέτης έργου, έκδοσης αδειών, κατασκευής ακινήτων και ανακατασκευές-αναπαλαιώσεις παλαιών οικοδομών