Μεσιτείες

Η πληρότητα των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι θέμα τιμής και αξιοπιστίας αφού η εταιρεία μας ιδρύθηκε σαν κτηματομεσιτική εταιρεία. Αυτό μας καθιστά υπεύθυνους για να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των πελατών μας σε όλα τα επίπεδα. Προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλές σε θέματα που αφορούν οικιστικούς και επαγγελματικούς χώρους, γραφεία, καταστήματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, ξενοδοχεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κατοικίες.

Όλες οι αποφάσεις για μια επένδυση, ανάπτυξη ή εγκατάσταση απαιτούν συλλογή και ανάλυση σχετικών πληροφοριών. Οι συγκεκριμένες χρήσεις γης όπου υπάρχουν και ο ισχύων πολεοδομικός κανονισμός πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσεκτική έρευνα σχετικά με την αγορά. Επιπλέον, η ομάδα των συνεργατών μας μπορεί να προσφέρει πολύτιμες συμβουλές έρευνας βασισμένες στα στοιχεία ακινήτων που κατά καιρούς έχουμε στην διάθεσή μας. Ακόμα, η εταιρία μας παρέχει στους πελάτες στοιχεία αναφορικά με την τάση ζήτησης μιας συγκεκριμένης περιοχής . Η μέθοδος με την οποία η Καμπουρίδης Δημήτριος & Συνεργάτες προωθεί τα ακίνητα που αναλαμβάνει, ποικίλει ανάλογα την εντολή που έχει λάβει( αποκλειστικότητα ή κοινή εντολή), και περιλαμβάνει τα εξής: Πακέτο πληροφοριών που περιέχει σύντομη ανάλυση του ακινήτου, φωτογραφίες, και γενικά πλάνα της περιοχής που ευρίσκεται το ακίνητο. Ανάδειξη και διαφήμιση του ακινήτου στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Αποστολή λεπτομερειών και προώθηση του ακινήτου σε πιθανούς αγοραστές (πελατολόγιο της εταιρίας) και συνεργαζόμενα κτηματομεσιτικά γραφεία. Δημοσίευση πληροφοριών με την μορφή μικρών αγγελιών σε επιλεγμένα έντυπα. Ενημέρωση πιθανών αγοραστών με την ανάρτηση επιγραφών και πανό για την διάθεση του ακινήτου .

Η εξεύρεση ενός ακινήτου για λογαριασμό πελάτη που μας εμπιστεύτηκε, περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

Επίσκεψη και έρευνα στις περιοχές που ενδιαφέρουν τον πελάτη για τον εντοπισμό των κατάλληλων επιλογών. Περιγραφή της ζήτησης κατάλληλων ακινήτων σε δημοσιεύσεις επιλεγμένων εντύπων. Περιγραφή της ζήτησης στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Συνεργασία με επιλεγμένα κτηματομεσιτικά γραφεία για την εύρεση των ζητούμενων ακινήτων.