Εκτίμηση Ακινήτων

Οι γνώσεις (μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής. ΕΛ.Ι.Ε) και το πλήρες μηχανογραφημένο αρχείο μας επιτρέπουν την παροχή εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας  για όλους τους σκοπούς. Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν πλήρη γνώση των τοπικών αγορών ,των νομικών και πολεοδομικών  υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες ενός εκτιμητή μπορούν να προσφερθούν σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται ή προγραμματίζει  μια συναλλαγή που αφορά γη και κτίρια. Για παράδειγμα, μπορεί να απαιτηθεί από τον εκτιμητή να συμβουλέψει έναν πωλητή ως προς την τιμή που θα ζητήσει για το ακίνητο του, έναν πιθανό μισθωτή ως προς το μηνιαίο μίσθωμα που θα πρέπει να καταβάλλει, ή έναν αγοραστή  για τις τρέχουσες εμπορικές αξίες των ακινήτων που τον ενδιαφέρουν, για να διαπιστώσει εάν το τίμημα που ζητάει ο πωλητής είναι υπερβολικό  

Στην πλειονότητα  των περιπτώσεων, ο πρωταρχικός στόχος του εκτιμητή είναι να εκτιμήσει την αγοραία αξία, δηλαδή το συνολικό ποσό ή το ετήσιο μίσθωμα που σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και όρους και ανάλογα με τη νομοθεσία, θα πρέπει να ζητηθεί ή να αποπληρωθεί για ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον σε ένα ακίνητο. 
 
Υπάρχουν πολλοί   λόγοι που καθιστούν αναγκαίες  τις υπηρεσίες μιας εταιρείας με ειδικές γνώσεις σε θέματα εκτιμήσεων. Ενδεικτικά αναφέρω:

  • Υπερβολικές τιμές στην αγορά ακινήτων
  • Ανωμαλίες   ιδιοκτησιών γης  και διενέξεις ιδιοκτητών.
  • Νομικοί  και Πολεοδομικοί παράγοντες
  • Διαφορετικές εκτιμήσεις  από  άτομα  ή γραφεία χωρίς γνώση και εξειδίκευση.

Οι μελέτες εκτίμησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες σημειώσεις του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων, και του ΕΛ.Ι.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής) στο οποίο η εταιρία Καμπουρίδης Δημήτριος & Συνεργάτες αποτελεί μέλος του.